06 nguyên tắc phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra

Ngày 29/09/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 42/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước

06 nguyên tắc phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra, 42/2015/TT-BTNMT

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Thông tư 42/2015/TT-BTNMT quy định phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra phải tuân theo các nguyên tắc sau:

1. Phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra phải lấy phòng ngừa là chính; phải bảo vệ được lòng, bờ, bãi sông, bảo đảm lưu thông dòng chảy; phòng, chống sụt, lún đất và xâm nhập mặn các tầng chứa nước.

2. Phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra phải gắn kết với bảo vệ tài nguyên nước, các hoạt động khai thác, sử dụng nước; có chú ý đến quy hoạch của các ngành liên quan.

3. Phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra phải mang tính chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục có hiệu quả các tác hại do nước gây ra.

4. Mức độ chi tiết của quy hoạch phụ thuộc vào tài liệu hiện có và các vấn đề cần phải giải quyết trong phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trong kỳ quy hoạch.

5. Các giải pháp phòng, chống phải có tính linh hoạt để chủ động ứng phó các tình huống không lường trước do tác động của phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và dài hạn.

6. Các giải pháp khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra phải phù hợp với trình độ kỹ thuật, nguồn lực kinh tế trong kỳ quy hoạch.

Chi tiết xem tại Thông tư 42/2015/TT-BTNMT, có hiệu lực từ 01/01/2016

Lê Hải

Gởi câu hỏi

86

Văn bản liên quan