06 nguyên tắc trong hoạt động bảo quản tài nguyên thông tin thư viện

Ngày 25/5/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện.

Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL quy định bảo quản tài nguyên thông tin là quá trình áp dụng các biện pháp khoa học, kỹ thuật nhằm duy trì tính toàn vẹn, kéo dài tuổi thọ và giá trị sử dụng của tài nguyên thông tin trong thư viện. Bảo quản tài nguyên thông tin bao gồm: bảo quản dự phòng, bảo quản phục chế và chuyển dạng tài nguyên thông tin.

bảo quản tài nguyên thông tin thư viện, 02/2020/TT-BVHTTDL

Nguyên tắc trong hoạt động bảo quản tài nguyên thông tin thư viện (Hình minh họa)

Theo đó, hoạt động bảo quản tài nguyên thông tin thư viện được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

  • Hoạt động bảo quản tài nguyên thông tin được thực hiện từ khâu chọn vị trí, thiết kế xây dựng trụ sở thư viện, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, bố trí kho và gắn với thư viện trong suốt quá trình tồn tại và hoạt động.

  • Tuân thủ các quy tắc về điều kiện kỹ thuật, môi trường và các điều kiện khác bảo đảm an toàn cho tài nguyên thông tin.

  • Chú trọng bảo quản dự phòng nhằm ngăn chặn triệt để những căn nguyên gây hại và phù hợp với từng loại hình tài nguyên thông tin.

  • Việc bảo quản dự phòng phải tiến hành liên tục, thường xuyên theo định kỳ tối thiểu 06 tháng 01 lần.

  • Giữ nguyên dạng, nguyên bản của tài liệu gốc, không thêm bớt, cắt xén hình ảnh làm ảnh hưởng đến nội dung thông tin của tài liệu gốc khi thực hiện bảo quản phục chế.

  • Xây dựng cơ sở dữ liệu các tài nguyên thông tin được chuyển dạng, bảo đảm khả năng truy cập, an toàn, xác thực, bảo mật, dễ tìm kiếm, quản lý và cập nhật đối với vật mang tin được chuyển dạng từ tài nguyên thông tin gốc.

  • Ứng dụng công nghệ thông tin và những thành tựu khoa học, công nghệ trong bảo quản tài nguyên thông tin trong thư viện.

 Xem toàn văn quy định tại Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ 9/7/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

136

Văn bản liên quan