06 nội dung lý thuyết phải huấn luyện cho đăng kiểm viên thực tập

Ngày 20/5/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Theo quy định tại Thông tư 18/2019/TT-BGTVT, đăng kiểm viên thực tập được tập huấn lý thuyết nghiệp vụ bao gồm các nội dung sau:

  • Tổng quan: hệ thống mạng lưới, tổ chức kiểm định xe cơ giới; đạo đức nghề nghiệp; quy định về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác kiểm định; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới;

  • Văn bản pháp lý: các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ trong hoạt động kiểm định xe cơ giới;

  • Tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình trong công tác kiểm định;

  • Hướng dẫn sử dụng thiết bị kiểm tra;

  • Hướng dẫn kiểm tra xe cơ giới theo hạng mục kiểm tra, phương pháp kiểm tra; công đoạn và quy trình kiểm tra xe cơ giới; đánh giá kết quả kiểm tra;

  • Hướng dẫn sử dụng chương trình, phần mềm quản lý kiểm định xe cơ giới, tra cứu thông tin phương tiện.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 18/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 05/7/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

121

Văn bản liên quan