06 nội dung tổ chức hoạt động thể thao HSSV tại cơ sở GD nghề nghiệp

Ngày 30/12/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chính thức ban hành Thông tư 33/2019/TT-LĐTBXH quy định về tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Cụ thể, Điều 10 Thông tư 33/2019/TT-LĐTBXH quy định việc tổ chức hoạt động thể dục, thể thao học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện với các nội dung sau đây:

noi dung to chuc HĐ the duc the thao HSSV toan quoc, Thong tu 33/2019/TT-LĐTBXH

Hình minh họa (nguồn internet)

- Hướng dẫn ngoại khóa học sinh, sinh viên các môn thể dục, thể thao, trò chơi vận động, trò chơi trí tuệ theo điều kiện của từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Khuyến khích, động viên học sinh, sinh viên tự luyện tập ngoài giờ các môn thể dục, thể thao theo sở thích và phù hợp với điều kiện của từng cá nhân.

- Luyện tập, thi đấu các môn thể dục, thể thao.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục, thể thao nhằm trao đổi, phổ biến kiến thức, kỹ năng, thái độ và kinh nghiệm về tập luyện thể dục, thể thao, giữ gìn sức khỏe đối với học sinh, sinh viên.

 -Tổ chức cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tham gia các giải thể thao khu vực, châu lục và thế giới.

 - Các nội dung hoạt động thể dục, thể thao khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, việc tổ chức hoạt động thể dục, thể thao học sinh, sinh viên được thực hiện dưới các hình thức sau:

a) Tổ chức hoạt động thể dục, thể thao ngoại khóa theo kế hoạch của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

b) Tổ chức các cuộc thi thể dục, thể thao.

c) Tổ chức giao lưu thể dục, thể thao theo hình thức câu lạc bộ, đội, nhóm trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; giao lưu thể dục, thể thao giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

d) Các hình thức tổ chức hoạt động thể dục, thể thao khác phù hợp với quy định của pháp luật.

 Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 33/2019/TT-LĐTBXH có hiệu lực từ 08/02/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

61

Văn bản liên quan