06 phương pháp xác định trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, việc xác định trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu được thực hiện theo 06 phương pháp được liệt kê tại Thông tư 60/2019/TT-BTC sau đây:

phuong phap xac dinh tri gia hai quan hang xuat nhap khau, Thong tu 60/2019/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu;

  • Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt;

  • Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự;

  • Phương pháp trị giá khấu trừ;

  • Phương pháp trị giá tính toán;

  • Phương pháp suy luận.

Bên cạnh đó, khi xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu cần phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

  • Trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự các phương pháp từ phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu đến phương pháp suy luận và dừng lại ở phương pháp xác định được trị giá hải quan;

  • Trường hợp người khai hải quan đề nghị bằng văn bản thì trình tự áp dụng phương pháp trị giá khấu trừ và phương pháp trị giá tính toán có thể hoán đổi cho nhau;

  • Việc xác định trị giá hải quan phải căn cứ vào chứng từ, tài liệu, số liệu khách quan, định lượng được.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 60/2019/TT-BTC có hiệu lực từ 15/10/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

473

Văn bản liên quan