06 trường hợp giấy phép đào tạo lái xe ô tô bị thu hồi

Nghị định 65/2016/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Theo Nghị định 65/2016/NĐ-CP, cơ sở đào tạo bị thu hồi giấy phép đào tạo lái xe ô tô không thời hạn khi vi phạm một trong các trường hợp sau:

  • Có hành vi gian lận để được thành lập hoặc cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô;

  • Không triển khai hoạt động đào tạo lái xe ô tô sau thời hạn 24 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô;

  • Bị đình chỉ tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô từ 02 lần trở lên trong thời gian 18 tháng;

  • Giấy phép được cấp không đúng với thẩm quyền;

  • Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung trên giấy phép được cấp;

  • Cho thuê, mượn giấy phép.

Xem trình tự thu hồi giấy phép đào tạo lái xe ô tô tại Nghị định 65/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

115

Văn bản liên quan