07 loại xe ô tô chuyên dùng theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP

Chính phủ mới đây đã ký ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Theo đó, xe ô tô chuyên dùng được Nghị định 04 phân thành 07 loại, cụ thể như sau:

  • Xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, gồm: xe ô tô cứu thương, xe ô tô khác có kết cấu đặc biệt hoặc gắn thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế.

  • Xe ô tô có kết cấu đặc biệt (xe chở tiền, xe trang bị phòng thí nghiệm, xe cần cẩu,...).

  • Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng hoặc xe ô tô được gắn biển hiệu nhận biết (xe gắn thiết bị thu, phát vệ tinh, xe phát thanh truyền hình lưu động, xe thanh tra giao thông, xe phục vụ tang lễ,...).

  • Xe ô tô tải.

  • Xe ô tô bán tải.

  • Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi.

  • Xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù.

Xem thẩm quyền ban hành định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

5,162

Văn bản liên quan