07 tình huống gây chết người sẽ không bị coi là phạm tội

Theo quy định pháp luật hiện hành, đối với những hành vi gây thiệt hại tới tính mạng của người khác thì mức phạt sẽ là tù có thời hạn hoặc chung thân, thậm chí tử hình. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ mà người gây chết người có thể được loại trừ trách nhiệm hình sự.

Ảnh minh họa

STT

Tình huống được loại trừ TNHS

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1

Sự kiện bất ngờ

Điều 20 Bộ luật Hình sự 2015

Người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội trong trường hợp không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

2

Người đang mắc bệnh tâm thần

Điều 21 Bộ luật Hình sự 2015

Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

3

Phòng vệ chính đáng

Điều 22 Bộ luật Hình sự 2015

- Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.

- Tuy nhiên, người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015.

4

Tình thế cấp thiết

Điều 23 Bộ luật Hình sự 2015

- Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh gây thiệt hại cho quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa. Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là tội phạm.

- Tuy nhiên, trong trường hợp thiệt hại gây ra rõ ràng vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, thì người gây thiệt hại đó vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

5

Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội

Điều 24 Bộ luật Hình sự 2015

- Hành vi của người để bắt giữ người thực hiện hành vi phạm tội mà không còn cách nào khác là buộc phải sử dụng vũ lực cần thiết gây thiệt hại cho người bị bắt giữ thì không phải là tội phạm.

- Trường hợp gây thiệt hại do sử dụng vũ lực rõ ràng vượt quá mức cần thiết, thì người gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm hình sự.

6

Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ

Điều 20 Bộ luật Hình sự 2015

- Hành vi gây ra thiệt hại trong khi thực hiện việc nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới mặc dù đã tuân thủ đúng quy trình, quy phạm, áp dụng đầy đủ biện pháp phòng ngừa thì không phải là tội phạm.

- Người nào không áp dụng đúng quy trình, quy phạm, không áp dụng đầy đủ biện pháp phòng ngừa mà gây thiệt hại thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

7

Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên

Điều 20 Bộ luật Hình sự 2015

Người thực hiện hành vi gây thiệt hại trong khi thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên trong lực lượng vũ trang nhân dân để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nếu đã thực hiện đầy đủ quy trình báo cáo người ra mệnh lệnh nhưng người ra mệnh lệnh vẫn yêu cầu chấp hành mệnh lệnh đó, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp này người ra mệnh lệnh phải chịu trách nhiệm hình sự.

 

Căn cứ pháp lý: Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

- Nguyễn Trinh - 

Gởi câu hỏi

5,182

Văn bản liên quan