08 công việc quan trọng Kế toán, Nhân sự phải làm ngay trong tháng 7/2019

Để hỗ trợ tốt cho Quý Khách hàng, Thành viên trong quá trình làm việc, Thư Ký Luật trân trọng gửi đến Quý Khách hàng, Thành viên tổng hợp 08 công việc mà Nhân sự, Kế toán cần làm ngay trong tháng 7/2019 như sau:

Ảnh minh họa

1. Báo cáo về việc sử dụng chứng từ khấu trừ tự in

Theo quy định hiện hành, hàng quý, tổ chức trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ tự in trên máy vi tính phải thực hiện báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ với cơ quan thuế nơi đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ tự in chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Như vậy, chậm nhất là ngày 30/7/2019, doanh nghiệp phải thực hiện xong việc báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ tự in trên máy tính của quý II năm 2019.

Căn cứ pháp lý: Điều 5 Thông tư 37/2010/TT-BTC.

2. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý II năm 2019

Theo nội dung tại Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC bổ sung Điều 12a vào sau Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC, căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Theo đó, ngay trong quý II năm 2019 hoặc chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý III, tức chậm nhất vào ngày 30/07/2019, doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý II.

3. Báo cáo về tình hình biến động lao động trong tháng 6/2019 (nếu có)

 Biểu mẫu số 29 về Thông báo tình hình biến động lao động

Nội dung này được quy định tại Khoản 2 Điều 16, Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

Theo đó, trước ngày 03 hằng tháng, DN phải thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).

Như vậy, trước ngày 03/7/2019, doanh nghiệp phải hoàn thành xong việc báo cáo tình hình biến động lao động của tháng 6/2019.

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 6/2019

 Biểu mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Theo quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Mục 10 Công văn 1839/TCT-CS, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế hoặc đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn, gian lận thuế thì phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất vào 20/7/2019.

5. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 6/2019

 Tờ khai thuế GTGT

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng thì phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, chậm nhất vào ngày 20 tháng liền kề. Theo đó, chậm nhất là ngày 20/7/2019, những doanh nghiệp này phải thực hiện xong việc nộp hồ sơ khai thuế GTGT của tháng 6/2019. 

Căn cứ pháp lý: Điểm a Khoản 2 Điều 11 và Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

6. Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 6/2019

 Các tờ khai thuế TNCN theo từng trường hợp

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC, trong tháng, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau. Theo đó, chậm nhất là ngày 20/7/2019, doanh nghiệp phải thực hiện xong việc nộp hồ sơ khai thuế TNCN của tháng 6/2019. 

Quy định này được áp dụng đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức khai thuế theo tháng, nếu trong tháng doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không cần phải nộp tờ khai của tháng đó. 

7. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 7/2019

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp phải trích đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN; đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan bảo hiểm xã hội mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Như vậy, chậm nhất đến 31/7/2019, doanh nghiệp phải hoàn thành việc trích đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng 7/2019 cho người lao động.

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 7, Điều 16 và Khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Xem chi tiết tỷ lệ đóng BHXH của người lao động TẠI ĐÂY.

8. Nộp kinh phí công đoàn cùng với ngày nộp BHXH

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp dù có hay chưa có tổ chức Công đoàn cũng phải đóng kinh phí Công đoàn mỗi tháng một lần vào cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động, mức đóng là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Như vậy, ngày 31/7/2019 cũng là hạn chót để đóng khoản phí này tại Phòng kế toán của Liên đoàn lao động quận, huyện nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP.

- Nguyễn Trinh - 

Gởi câu hỏi

5,104

Văn bản liên quan