08 trường hợp CQQL thuế tính thuế, thông báo nộp thuế theo hồ sơ khai thuế

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

trường hợp CQQL thuế tính thuế, thông báo nộp thuế theo hồ sơ khai thuế, Nghị định 126/2020/NĐ-CP

08 trường hợp CQQL thuế tính thuế, thông báo nộp thuế theo hồ sơ khai thuế (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định trường hợp cơ quan thuế tính thuế, thông báo số tiền thuế phải nộp theo hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, đối với các trường hợp cụ thể như sau:

  • Thuế thu nhập cá nhân từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13).

  • Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân (trừ trường hợp khai tổng hợp, người nộp thuế phải tự xác định số thuế phải nộp tăng thêm do khai tổng hợp và nộp tiền vào ngân sách nhà nước).

  • Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân.

  • Các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

  • Tiền thuê đất, thuê mặt nước áp dụng đối với trường hợp chưa có quyết định cho thuê, hợp đồng cho thuê đất (trừ tiền thuê đất, thuê mặt nước phát sinh trong khu kinh tế, khu công nghệ cao).

  • Lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.

  • Lệ phí trước, bạ (trừ nhà, đất quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13).

  • Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản; từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (áp dụng đối với trường hợp quy định tại điểm đ.2, đ.3 khoản 7 Điều 11).

Chi tiết xem thêm tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

40

Văn bản liên quan