09 hành vi bị nghiêm cấm liên quan tới ma túy

Đây là nội dung đáng chú ý được nêu tại Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy.

09 hành vi bị nghiêm cấm liên quan tới ma túy, Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy

09 hành vi bị nghiêm cấm liên quan tới ma túy (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 4 Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy quy định những hành vi cụ thể bị pháp luật nghiêm cấm như sau:

  • Trồng cây có chứa chất ma túy.

  • Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, giám định, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; quá cảnh, nghiên cứu trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất. Vi phạm các quy định về giao nhận, quản lý, kiểm soát, lưu giữ, cấp phát, cho phép người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần.

  • Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xúi giục, cưỡng bức, lôi kéo, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

  • Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy.

  • Hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội về ma túy mà có.

  • Chống lại hoặc cản trở việc cai nghiện ma túy.

  • Trả thù hoặc cản trở người có trách nhiệm hoặc người tham gia phòng, chống ma túy.

  • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

  • Các hành vi trái phép khác về ma túy.

Chi tiết xem tại: Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy.

Nguyên Phú

Gởi câu hỏi

23

Văn bản liên quan