10 nội dung chính trong phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước

Ngày 04/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước, Nghị định 114/2018/NĐ-CP

10 nội dung chính trong phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước (Ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 114/2018/NĐ-CP quy định chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện; tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy lợi có trách nhiệm lập phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước. Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước bao gồm các nội dung chính sau đây:

  • Đặc điểm địa hình, thông số thiết kế, sơ đồ mặt bằng bố trí công trình và chỉ giới cắm mốc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước;

  • Tình hình quản lý, khai thác và bảo vệ đập, hồ chứa nước;

  • Chế độ báo cáo, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất;

  • Quy định việc giới hạn hoặc cấm các loại phương tiện giao thông có tải trọng lớn lưu thông trong phạm vi bảo vệ công trình; quy định về phòng cháy chữa cháy; bảo vệ an toàn nơi lưu trữ tài liệu, kho tàng cất giữ vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại;

  • Tổ chức lực lượng và phân công trách nhiệm bảo vệ đập, hồ chứa nước; trang thiết bị hỗ trợ công tác bảo vệ;

  • Tổ chức kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào công trình;

  • Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, phá hoại công trình và vùng phụ cận của đập, hồ chứa nước;

  • Bảo vệ, xử lý khi đập, hồ chứa nước xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố;

  • Nguồn lực tổ chức thực hiện phương án;

  • Trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ quản lý, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Chi tiết xem tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 04/9/2018.

Ty Na

Gởi câu hỏi

33

Văn bản liên quan