13 tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực

Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực là tên miền không dấu được đặt theo tên các lĩnh vực hoạt động trong đời sống xã hội và được sử dụng chung mà không cấp riêng cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

13 tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực, 24/2015/TT-BTTTT

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy định tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực bao gồm các tên miền sau:

 • COM.VN dành cho tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại;

 • BIZ.VN dành cho tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại (tương đương với tên miền COM.VN);

 • EDU.VN dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

 • GOV.VN dành cho các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương;

 • NET.VN dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực thiết lập và cung cấp các dịch vụ trên mạng;

 • ORG.VN dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, văn hoá, xã hội;

 • INT.VN dành cho các tổ chức quốc tế;

 • AC.VN dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu;

 • PRO.VN dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực có tính chuyên ngành cao;

 • INFO.VN dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối, cung cấp thông tin;

 • HEALTH.VN dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực dược, y tế;

 • NAME.VN dành cho các cá nhân đăng ký theo tên riêng của cá nhân;

 • Những tên miền khác do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định về một số tên miền không dấu khác như:

- Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính là tên miền được đặt theo tên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không có dấu và được sử dụng chung mà không cấp riêng cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào (hanoi.vn, haiphong.vn, …).

- Tên miền không dấu cấp 2 dùng riêng là tên miền không dấu dành cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng theo yêu cầu riêng.

- Tên miền không dấu cấp 3 là tên miền không dấu nằm dưới tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực, tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính và dành cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng theo yêu cầu riêng.

Chi tiết xem tại Thông tư 24/2015/TT-BTTTT, có hiệu lực từ 10/10/2015.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

Văn bản liên quan