15/12 hàng năm là hạn chót gửi báo cáo kết quả xây dựng biểu đồ chạy tàu

Ngày 13/10/2020, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt.

15/12 hàng năm là hạn chót gửi báo cáo kết quả xây dựng biểu đồ chạy tàu , Thông tư 24/2020/TT-BGTVT

15/12 hàng năm là hạn chót gửi báo cáo kết quả xây dựng biểu đồ chạy tàu (Ảnh minh họa)

Tại Điều 2 Thông tư 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 23 Thông tư 24/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt, theo đó trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được quy định cụ thể như sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng, công bố, điều chỉnh biểu đồ chạy tàu, điều hành giao thông vận tải đường sắt, xây dựng phương án giá, phương án điều chỉnh giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt trên đường sắt quốc gia; cung cấp các số liệu liên quan làm cơ sở cho việc xây dựng biểu đồ chạy tàu như: Trọng lượng đoàn tàu, công lệnh sức kéo; thời gian tác nghiệp kỹ thuật, hành khách, hàng hóa ở các ga; nhu cầu vận chuyển và tổ chức chạy tàu của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt cho Cục Đường sắt Việt Nam.

- Chỉ đạo, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý thực hiện các quy định liên quan tại Thông tư 24/2018/TT-BGTVT.

- Phối hợp với chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia trong việc điều chỉnh biểu đồ chạy tàu và chạy thêm tàu quy định tại Khoản 2 Điều 11 của Thông tư 24/2018/TT-BGTVT khi tai nạn, sự cố giao thông đường sắt xảy ra trên đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia, khi có yêu cầu.

- Gửi báo cáo với những nội dung sau:

  • Tên báo cáo: Báo cáo công tác xây dựng, công bố biểu đồ chạy tàu;

  • Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng, công bố, điều chỉnh biểu đồ chạy tàu; các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; kế hoạch, biện pháp thực hiện trong năm tới;

  • Đối tượng thực hiện báo cáo: Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia;

  • Cơ quan nhận báo cáo: Cục Đường sắt Việt Nam;

  • Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo định kỳ được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử, được gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống thư điện tử hoặc qua các phương thức khác theo quy định của pháp luật;

  • Thời hạn gửi báo cáo: Ngày 15 tháng 12 hằng năm;

  • Tần suất thực hiện báo cáo: Báo cáo định kỳ hằng năm;

  • Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 15 tháng 12 năm trước đến ngày 14 tháng 12 năm báo cáo;

  • Đề cương báo cáo: Theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Chi tiết xem thêm quy định tại Thông tư 24/2020/TT-BGTVT, có hiệu lực từ 01/12/2020.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

48

Văn bản liên quan