15 nhóm tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành Giáo dục

Ngày 30/12/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục.

Theo quy định tại Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục gồm các nhóm sau đây:

 • Nhóm I. Tài liệu chung về giáo dục và đào tạo

 • Nhóm II. Tài liệu về giáo dục mầm non

 • Nhóm III. Tài liệu về giáo dục phổ thông

 • Nhóm IV. Tài liệu về giáo dục thường xuyên

 • Nhóm V. Tài liệu về đào tạo trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm; đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; nghiên cứu khoa học

 • Nhóm VI. Tài liệu về giáo dục quốc phòng và an ninh

 • Nhóm VII. Tài liệu về giáo dục dân tộc

 • Nhóm VIII. Tài liệu về kiểm định chất lượng giáo dục

 • Nhóm IX. Tài liệu về văn bằng, chứng chỉ

 • Nhóm X. Tài liệu về học phí, học bổng, chính sách hỗ trợ người học

 • Nhóm XI. Tài liệu về công tác học sinh, sinh viên

 • Nhóm XII. Tài liệu về đào tạo với nước ngoài

 • Nhóm XIII. Tài liệu về công tác nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

 • Nhóm XIV. Tài liệu về cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em

 • Nhóm XV. Tài liệu về công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, dạy và học.

Xem chi tiết tại Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

209

Văn bản liên quan