Ai có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS?

Ngày 15/6/2018 vừa qua, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 12/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP.

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp CFS đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương được Thông tư 12 quy định như sau:

  • Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội - Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, địa chỉ: 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

  • Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Đà Nẵng - Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, địa chỉ: 7B Cách Mạng Tháng Tám, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

  • Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực thành phố Hồ Chí Minh - Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, địa chỉ: Lầu 8, tòa nhà 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu tại Thông tư 12/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/6/2018, thay thế Thông tư 11/2017/TT-BCT.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

698

Văn bản liên quan