Ai có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật NN độ Tuyệt mật?

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 38/2020/TT-BCA quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân.

Theo Điều 4 Thông tư 38/2020/TT-BCA, người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Tuyệt mật trong Công an nhân dân gồm:

tham quyen cho sao chup tai lieu tuyet mat, 38/2020/TT-BCA

Hình minh họa (Nguồn Internet)

  • Bộ trưởng Bộ Công an;

  • Cục trưởng, Viện trưởng, Tư lệnh của đơn vị trực thuộc Bộ; Chánh Văn phòng Bộ Công an, Chánh Thanh tra Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra;

  • Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Giám đốc Học viện Quốc tế; Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân;

  • Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngoài ra, người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Tối mật, Mật gồm: 

  • Những người quy định trên

  • Hiệu trưởng các trường Công an nhân dân (trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này);

  • Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an;

  • Trưởng phòng và tương đương; Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Trung đoàn trưởng.

Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước quy định tại khoản 1 và điểm a, b, c khoản 2 Điều 4 có thể ủy quyền cho cấp phó thực hiện thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước. Việc ủy quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được thực hiện thường xuyên hoặc theo từng trường hợp cụ thể và phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn ủy quyền.

Cấp phó được ủy quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải chịu trách nhiệm về quyết định cho phép sao, chụp của mình trước cấp trưởng, trước pháp luật và không được ủy quyền tiếp cho người khác.

Xem thêm tại: Thông tư 38/2020/TT-BCA có hiệu lực từ 01/7/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

72

Văn bản liên quan