Ai có trách nhiệm trong hoạt động chuyên môn về dinh dưỡng tại bệnh viện?

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 18/2020/TT-BYT quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.

chuyên môn về dinh dưỡng, Thông tư 18/2020/TT-BYT

Ai có trách nhiệm trong hoạt động chuyên môn về dinh dưỡng tại bệnh viện? (Ảnh minh họa)

Theo Thông tư 18/2020/TT-BYT, bên cạnh những người có chức danh chuyên môn có trách nhiệm về dinh dưỡng thì những chủ thể sau cũng có trách nhiệm, bao gồm:

1. Trách nhiệm của bác sỹ điều trị:

 • Chỉ định chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý cho người bệnh được phân công điều trị. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ dinh dưỡng và an toàn thực phẩm liên quan tới người bệnh.

 • Đề nghị bộ phận dinh dưỡng điều trị của khoa Dinh dưỡng tham gia hội chẩn các trường hợp bệnh liên quan đến dinh dưỡng hoặc các trường hợp suy dinh dưỡng, bệnh phối hợp, bệnh lý nặng.

 • Hội chẩn với bác sỹ khoa dinh dưỡng hoặc dinh dưỡng viên để xây dựng và chỉ định chế độ dinh dưỡng phù hợp đối với người bệnh bị suy dinh dưỡng nặng, người bệnh được phân cấp chăm sóc cấp I.

 • Cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết của người bệnh cho Khoa Dinh dưỡng hoặc bộ phận dinh dưỡng để áp dụng chế độ dinh dưỡng bệnh lý thích hợp.

2. Trách nhiệm của điều dưỡng trưởng các khoa lâm sàng:

 • Tổ chức thực hiện tổng hợp chế độ dinh dưỡng hàng ngày theo chỉ định của bác sỹ điều trị và chuyển dữ liệu cho khoa Dinh dưỡng hoặc bộ phận dinh dưỡng chuẩn bị chế độ dinh dưỡng cho người bệnh của khoa.

 • Tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ và giám sát người bệnh thực hiện chế độ dinh dưỡng tại khoa.

 • Tổ chức thực hiện tư vấn, truyền thông dinh dưỡng cho người bệnh tại khoa.

3. Trách nhiệm của điều dưỡng viên:

 • Thực hiện sàng lọc yếu tố nguy cơ dinh dưỡng của người bệnh.

 • Thực hiện hỗ trợ, theo dõi, tư vấn, giám sát việc thực hiện chế độ dinh dưỡng của người bệnh và ghi hồ sơ theo quy định.

4. Trách nhiệm của người bệnh, người nhà người bệnh

 • Tuân thủ, thực hiện chỉ định về chế độ dinh dưỡng cho người bệnh và an toàn thực phẩm tại bệnh viện.

 • Phối hợp với nhân viên y tế hỗ trợ người bệnh thực hiện chế độ dinh dưỡng.

Xem chi tiết tại Thông tư 18/2020/TT-BYT, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

37

Văn bản liên quan