Ấn định định mức công suất khai thác của động cơ máy chính

Ngày 21/02/2020, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 02/2020/TT-BGTVT về định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của cảng vụ hàng hải

dinh muc dong co may chinh, 02/2020/TT-BGTVT

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Thông tư 02/2020/TT-BGTVT quy định định mức thời gian hoạt động và mức công suất khai thác của động cơ máy chính; thời gian hoạt động và mức phụ tải sử dụng máy phát điện tại các chế độ hoạt động của phương tiện thủy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải trong vùng nước cảng biển được giao quản lý được quy định tại Bảng mức 1 phía dưới đây:

Bảng mức 1

Đơn vị tính: 01 phương tiện

STT

Chế độ hoạt động

Đơn vị tính

Mức công suất khai thác (%Neđm)

Thời gian hoạt động (h)

I

Tàu công vụ

 

 

 

1.1

Động cơ máy chính

 

 

 

-

Chuẩn bị máy

Lần

10

0,1

-

Ma nơ rời, cập

Lần

25

0,2

-

Hành trình trên luồng và trong vùng nội thủy

Chuyến

75

Xác định theo thời gian hoạt động thực tế của phương tiện thủy

-

Hành trình trên biển

Chuyến

85

Xác định theo thời gian hoạt động thực tế của phương tiện thủy

-

Nghỉ máy

Lần

10

0,1

1.2

Động cơ lai máy phát điện

Đơn vị tính

Mức phụ tải sử dụng máy phát điện
(% Pmax)

Thời gian hoạt động (h)

-

Chuẩn bị máy

Lần

30

0,2

-

Ma nơ rời, cập

Lần

70

0,2

-

Hành trình trên biển, trên luồng, trong vùng nội thủy

Chuyến

30

Xác định theo thời gian hoạt động thực tế của phương tiện thủy.

-

Chạy phục vụ sinh hoạt

Chuyến

30

Áp dụng khi phương tiện thủy cần neo đậu, vị trí neo đậu không có điện bờ, phải chạy máy phát điện để phục vụ sinh hoạt. Xác định theo thời gian thực tế chạy máy phát điện khi neo đậu.

-

Nghỉ máy

Lần

10

0,1

II

Ca nô công vụ

Đơn vị tính

Mức công suất khai thác (%Neđm)

Thời gian hoạt động (h)

 

Động cơ máy chính

 

 

 

-

Chuẩn bị máy

Lần

10

0,1

-

Hành trình trên luồng và vùng nội thủy

Chuyến

85

Xác định theo thời gian hoạt động thực tế của phương tiện thủy

-

Nghỉ máy

Lần

10

0,1

Chi tiết xem tại Thông tư 02/2020/TT-BGTVT, có hiệu lực từ 15/4/2020

-- Lê Hải --

Gởi câu hỏi

62

Văn bản liên quan