Ấn định khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 05/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

gia tinh thue tai nguyen, KS kim loai, 05/2020/TT-BTC

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Thông tư 05/2020/TT-BTC đã ấn định khung giá thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại mới như sau:

 • Sắt kim loại: Giá tối thiểu 8.000.000 đồng/ tấn, giá tối đa 10.000.000 đồng/ tấn;

 • Quặng Manhetit có hàm lượng Fe<30%: Giá tối thiểu 250.000 đồng/ tấn, giá tối đa 350.000 đồng/ tấn;

 • Quặng Manhetit có hàm lượng 30%≤Fe<40%: Giá tối thiểu 350.000 đồng/ tấn, giá tối đa 450.000 đồng/ tấn;

 • Quặng Manhetit có hàm lượng 40%≤Fe<50%: Giá tối thiểu 450.000 đồng/ tấn, giá tối đa 700.000 đồng/ tấn;

 • Quặng Manhetit có hàm lượng 50%≤Fe<60%: Giá tối thiểu 700.000 đồng/ tấn, giá tối đa 1.000.000 đồng/ tấn;

 • Quặng Manhetit có hàm lượng Fe≥60%: Giá tối thiểu 1.000.000 đồng/ tấn, giá tối đa 1.500.000 đồng/ tấn;

 • Quặng limonit có hàm lượng Fe≤30%: Giá tối thiểu 150.000 đồng/ tấn, giá tối đa 210.000 đồng/ tấn;

 • Quặng limonit có hàm lượng 30%

 • Quặng limonit có hàm lượng 40%

 • Quặng mangan có hàm lượng Mn≤20%: Giá tối thiểu 490.000 đồng/ tấn, giá tối đa 700.000 đồng/ tấn;

 • Quặng gốc titan có hàm lượng TiO2≤10%: Giá tối thiểu 110.000 đồng/ tấn, giá tối đa 150.000 đồng/ tấn;

 • ...

Chi tiết xem tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 05/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ 05/3/2020.

Lê Hải

 

Gởi câu hỏi

109

Văn bản liên quan