Ấn định nguyên tắc thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trườn

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư 21/2018/TT-BTNMT quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường.

Theo đó, tại Điều 3 Thông tư 21/2018/TT-BTNMT ấn định các nguyên tắc thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường của các cá nhân, tập thể trong và ngoài ngành tài nguyên và môi trường, cụ thể sau đây:

nguyen tac thi dua khen thuong nganh tai nguyen moi truong, Thong tu 21/2018/TT-BTNMT

Hình minh họa (nguồn internet)

Về nguyên tắc thi đua:

  • Tự nguyện, tự giác, công khai;

  • Đoàn kết, hợp tác, cùng phát triển;

  • Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua; cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; nếu không đăng ký thi đua sẽ không được bình xét, công nhận các danh hiệu thi đua.

Về nguyên tắc khen thưởng:

 

  • Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời;

  • Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;

  • Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất;

  • Hình thức khen thưởng phải phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được;

  • Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng mức cao hơn. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động sản xuất, học tập, công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Đáng chú ý, một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho cùng một đối tượng; Không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. Hình thức khen thưởng theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung; trường hợp quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được thực hiện theo quy định chung;

  • Cá nhân, tổ chức đang trong thời gian thi hành kỷ luật; đang xem xét xử lý kỷ luật; có đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa được xác minh, làm rõ thì chưa xem xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng;

  • Thời gian trình khen thưởng lần tiếp theo được tính theo thời gian lập thành tích ghi trong quyết định khen thưởng lần trước. Đối với quyết định khen thưởng không ghi thời gian lập được thành tích thì thời gian trình khen thưởng lần sau được tính theo thời gian ban hành quyết định khen thưởng lần trước.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 21/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ 01/01/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

322

Văn bản liên quan