An toàn thông tin mạng: Những hành vi bị nghiêm cấm

An toàn thông tin mạng: Những hành vi bị nghiêm cấm
Nguyễn Trinh

Luật an toàn thông tin mạng 2015 chính thức có hiệu lực ngày 1/7/2016. Luật này quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng;… Đồng thời Luật cũng quy định một số hành vi bị cấm trong vấn đề an tòan hệ thống thông tin mạng.

 

Cụ thể, Điều 7 Luật an toàn thông tin mạng 2015 quy định những hành vi bị cấm bao gồm:

  • Ngăn chặn việc truyền tải thông tin trên mạng, can thiệp, truy nhập, gây nguy hại, xóa, thay đổi, sao chép và làm sai lệch thông tin trên mạng trái pháp luật;
  • Gây ảnh hưởng, cản trở trái pháp luật tới hoạt động bình thường của hệ thống thông tin hoặc tới khả năng truy nhập hệ thống thông tin của người sử dụng;
  • Tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng của biện pháp bảo vệ an toàn thông tin mạng của hệ thống thông tin;
  • Tấn công, chiếm quyền điều khiển, phá hoại hệ thống thông tin;
  • Phát tán thư rác, phần mềm độc hại, thiết lập hệ thống thông tin giả mạo, lừa đảo;
  • Thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác; lợi dụng sơ hở, điểm yếu của hệ thống thông tin để thu thập, khai thác thông tin cá nhân;
  • Xâm nhập trái pháp luật bí mật mật mã và thông tin đã mã hóa hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
  • Tiết lộ thông tin về sản phẩm mật mã dân sự, thông tin về khách hàng sử dụng hợp pháp sản phẩm mật mã dân sự;
  • Sử dụng, kinh doanh các sản phẩm mật mã dân sự không rõ nguồn gốc.

Người nào có hành vi vi phạm quy định của Luật an tòan thông tin mạng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Nội dung này được quy định tại Điều 8 Luật an toàn thông tin mạng 2015.

Gởi câu hỏi

200

Văn bản liên quan