Ảnh chứng minh nhân dân xấu có được đổi lại hay không?

Chứng minh nhân dân là giấy tờ tùy thân không thể thiếu đối với bất kỳ ai và thường được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống, tuy nhiên một số người có ảnh chụp chứng minh nhân dân bị xấu nên thường có cảm giác mặc cảm khi xuất trình giấy tờ này thì có quyền được đổi lại chứng minh nhân dân hay không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP thì chỉ được đổi lại chứng minh nhân dân trong các trường hợp sau đây.

1- Những trường hợp sau đây phải làm thủ tục đổi Chứng minh nhân dân:

a) Chứng minh nhân dân hết thời hạn sử dụng;

b) Chứng minh nhân dân hư hỏng không sử dụng được;

c) Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

d) Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

e) Thay đổi đặc điểm nhận dạng.

Dựa vào quy định nêu trên thì người có ảnh chứng minh nhân dân xấu không thuộc trường hợp được đổi chứng minh nhân dân, đồng thời nếu tự ý đổi ảnh chứng minh nhân dân thì còn có thể bị xử phạt theo lỗi tẩy xóa, sửa chữa chứng minh nhân dân quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 Nghị định 167/2013/NĐ-CP với mức phạt từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng.

Trường hợp vẫn cảm thấy khó chịu và không muốn sử dụng chứng minh nhân dân trong các công việc hàng ngày thì mọi người có thể thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân theo quy định tại Luật Căn cước công dân 2014.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

882

Văn bản liên quan