Áp dụng biện pháp chống bán phá, chống trợ cấp theo Hiệp định EVFTA

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 30/2020/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành ngày 26/11/2020.

 chống bán phá, chống trợ cấp, Thông tư 30/2020/TT-BCT

Áp dụng biện pháp chống bán phá, chống trợ cấp theo Hiệp định EVFTA (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 30/2020/TT-BCT quy định về áp dụng biện pháp chống bán phá và chống trợ cấp như sau:

1. Xem xét lợi ích kinh tế - xã hội

- Bộ Công Thương quyết định không áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp nếu dựa trên các thông tin sẵn có trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra kết luận rõ ràng rằng việc áp dụng biện pháp không phù hợp với lợi ích kinh tế - xã hội.

- Khi đánh giá lợi ích kinh tế - xã hội, dựa trên các thông tin có liên quan được cung cấp, Cơ quan điều tra sẽ xem xét tình hình của ngành sản xuất trong nước, các nhà nhập khẩu, các hiệp hội có liên quan, tổ chức, cá nhân sử dụng, tiêu dùng hàng hóa bị điều tra.

2. Quy tắc thuế suất thấp hơn

- Thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấp không được cao hơn biên độ phá giá hoặc mức trợ cấp.

- Căn cứ vào kết luận của Cơ quan điều tra, Bộ Công Thương sẽ xem xét áp dụng mức thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp thấp hơn biên độ phá giá hoặc mức trợ cấp nếu mức thuế thấp hơn này đủ để loại bỏ thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước.

Xem chi tiết tại Thông tư 30/2020/TT-BCT, có hiệu lực từ 15/01/2021.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

124

Văn bản liên quan