Áp dụng mẫu chứng từ mới khi làm thủ tục cho phương tiện xuất - nhập cảnh

Ngày 23/5/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 50/2018/TT-BTC quy định chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và đường sông.

Theo quy định tại Thông tư 50, tùy vào phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh thông qua đường hàng không, đường sắt, đường thủy thì sẽ có các mẫu chứng từ khác nhau, cụ thể:

Đối với đường hàng không, áp dụng 06 mẫu tại Phụ lục III:

 • Mẫu số 1: Bản khai hàng hóa;
 • Mẫu số 2: Thông tin vận đơn chủ;
 • Mẫu số 3: Vận đơn thứ cấp;
 • Mẫu số 4: Danh sách tổ lái, nhân viên trên tàu và hành khách;
 • Mẫu số 5: Danh sách hành lý ký gửi;
 • Mẫu số 6: Danh sách đặt chỗ.

Đối với đường sắt, áp dụng 05 mẫu tại Phụ lục IV:

 • Mẫu số 1: Danh sách hành khách;
 • Mẫu số 2: Bản trích lược khai hàng hóa nhập khẩu dỡ xuống từng ga đường sắt liên vận quốc tế;
 • Mẫu số 3: Bản trích lược khai hàng hóa xuất khẩu tại ga đường sắt liên vận quốc tế;
 • Mẫu số 4: Biên bản bàn giao hàng hóa nhập khẩu vận chuyển về ga liên vận nội địa;
 • Mẫu số 5: Biên bản bàn giao hàng hóa xuất khẩu vận chuyển đến ga liên vận biên giới.

Đối với đường bộ, đường sông, áp dụng 04 mẫu tại Phụ lục V:

 • Mẫu số 1: Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập - tái xuất;
 • Mẫu số 2: Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm xuất - tái nhập;
 • Mẫu số 3: Tờ khai phương tiện vận tải đường thủy nội địa tạm nhập - tái xuất;
 • Mẫu số 4: Tờ khai phương tiện vận tải đường thủy nội địa tạm xuất - tái nhập.

Đối với đường biển: Thực hiện theo Mẫu các văn bản sử dụng trong hoạt động hàng hải ban hành kèm theo Nghị định 58/2017/NĐ-CP.

Xem chi tiết tại Thông tư 50/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/6/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

132

Văn bản liên quan