Bãi bỏ hàng loạt văn bản của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 41/2017/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

Theo quy định tại Thông tư 41/2017/TT-BYT, 07 văn bản quy phạm pháp luật dưới đây của Bộ Y tế sẽ bị bãi bỏ toàn bộ:

  • Quyết định 2244/2002/QĐ-BYT Quy định điều kiện vệ sinh, an toàn đối với cơ sở chế biến thịt và sản phẩm thịt.

  • Quyết định 1113/2003/QĐ-BYT "Hướng dẫn tạm thời chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS)".

  • Quyết định 08/2007/QĐ-BYT phê duyệt Chương trình hành động giám sát HIV/AIDS theo dõi, đánh giá chương trình.

  • Thông tư 06/2008/TT-BYT hướng dẫn tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng y, dược.

  • Thông tư 17/2009/TT-BYT  hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng cơ quan y tế

  • Thông tư 44/2013/TT-BYT bổ sung bụi phổi Talc nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định.

  • Thông tư liên tịch 25/2014/TTLT-BYT-BTC quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách hỗ trợ khám, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Xem chi tiết tại Thông tư 41/2017/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 31/12/2017.

-  Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

122

Văn bản liên quan