Bãi bỏ quy định hỗ trợ dự án điện sinh khối không nối lưới

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 54/2018/TT-BCT bãi bỏ Điều 7 của Thông tư 44/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối.

Cụ thể, theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công thương đã tiếp thu ý kiến và quyết định bãi bỏ các quy định về hỗ trợ dự án điện sinh khối không nối lưới (cụ thể là Điều 7 của Thông tư 44/2015/TT-BCT).

Các quy định khác tại Thông tư 44/2015/TT-BCT vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành. Việc bãi bỏ sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18/02/2019.

Xem chi tiết quy định tại Thông tư 54/2018/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 18/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

132

Văn bản liên quan