Bãi bỏ quy định trích khoản phạt lãi chậm để hỗ trợ hoạt động thanh tra

Bãi bỏ quy định trích khoản phạt lãi chậm để hỗ trợ hoạt động thanh tra
Tuyết Hoan

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 161/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 21/2016/NĐ-CP quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT của cơ quan BHXH.

Cụ thể tại Điều 1 Nghị định 161 quy định về bảo đảm kinh phí hoạt động của cơ quan BHXH trong việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT như sau:

Kinh phí hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được bố trí trong dự toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nghị định 161/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/02/2018 sửa đổi Nghị định 21/2016/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

76

Văn bản liên quan