Bãi bỏ TT quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Đây là quy định nổi bật tại Thông tư 19/2019/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định bãi bỏ Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Cụ thể, tại Điều 1 Thông tư 19/2019/TT-BTC quy định bãi bỏ Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Bai bo Thong tu quy dinh bang gia tinh le phi truoc ba o to xe may, Thong tu 19/2019/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

Như vậy, từ 10/4/2019 Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy tại Thông tư 304 sẽ bị bãi bỏ, thay vào đó Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 09/04/2019 tại Quyết định 618/QĐ-BTC. Quyết định này bãi bỏ các Quyết định 149/QĐ-BTC ngày 24/1/2017; Quyết định 942/QĐ-BTC ngày 24/5/2017; Quyết định 2018/QĐ-BTC ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016  của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Xem chi tiết tại Thông tư 19/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày Nghị định 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính Phủ về lệ phí trước bạ có hiệu lực thi hành (tức là ngày 10/4/2019).

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

557

Văn bản liên quan