Ban hành chế độ bồi dưỡng làm nhiệm vụ tại các giải thi đấu thể thao

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 174/2019/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ tiền ăn tập trung tập huấn, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và một số chế độ chỉ tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trong Quân đội.

Theo đó, chế độ bồi dưỡng làm nhiệm vụ tại các giải thi đấu thể thao áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao,.. được quy định chi tiết tại Điều 4 Thông tư 174/2019/TT-BQP, cụ thể sau đây:

che do boi duong lam nhiem vu tai cac giai thi dau the thao, Thong tu 174/2019/TT-BQP

Hình minh họa (nguồn internet)

Thứ nhất, giải thi đấu thể thao quốc tế do Bộ Quốc phòng tổ chức tại Việt Nam:

 • Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức; Trưởng, Phó các tiểu ban chuyên môn: 180.000 đồng/người/ngày;

 • Thành viên các tiểu ban: 100.000 đồng/người/ngày;

 • Giám sát, trọng tài chính: 120.000 đồng/người/buổi;

 • Thư ký, trọng tài khác: 60.000 đồng/người/buổi;

 • Người làm công tác bảo vệ, y tế, phục vụ và các lực lượng khác có liên quan tại các điểm thi đấu: 45.000 đồng/người/buổi;

 • Các lực lượng khác (người Việt Nam) được hưởng chế độ bồi dưỡng như đối với các đối tượng cùng loại làm nhiệm vụ tại giải thi đấu thể thao trong nước do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Thứ hai, giải thi đấu trong nước do Bộ Quốc phòng tổ chức:

 • Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức; Trưởng, Phó các tiểu ban chuyên môn: 80.000 đồng/người/ngày;

 • Thành viên các tiểu ban chuyên môn: 60.000 đồng/người/ngày;

 • Giám sát, trọng tài chính: 60.000 đồng/người/buổi;

 • Thư ký, trọng tài khác: 50.000 đồng/người/buổi;

 • Người làm công tác bảo vệ, y tế, phục vụ và các lực lượng khác có liên quan tại các điểm thi đấu: 45.000 đồng/người/buổi;

 • Chỉ đạo viên, phái viên và lực lượng y tế, phục vụ các đoàn, đội thể thao cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng: 45.000 đồng/người/ngày.

Thứ ba, Hội thi, hội thao do cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức (tối đa 1 năm 1 lần)

 • Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức; Trưởng, Phó các tiểu ban chuyên môn: 45.000 đồng/người/ngày;

 • Thành viên các tiểu ban chuyên môn: 35.000 đồng/người/ngày;

 • Giám sát, trọng tài chính: 45.000 đồng/người/buổi;

 • Thư ký, trọng tài khác: 35.000 đồng/người/buổi;

 • Người làm công tác bảo vệ, y tế, phục vụ và các lực lượng khác có liên quan tại các điểm thi đấu: 30.000 đồng/người/buổi;

 • Chỉ đạo viên và lực lượng y tế, phục vụ các đoàn, đội thể thao: 30.000 đồng/người/ngày.

Thứ tư, Chỉ đạo viên, phái viên và lực lượng y tế, phục vụ đoàn thể thao Quân đội trong thời gian tham gia thi đấu các giải do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức: 80.000 đồng/người/ngày.

Xem thêm quy định tại Thông tư 174/2019/TT-BQP có hiệu lực từ 03/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

135

Văn bản liên quan