Ban hành hướng dẫn quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Đây là quy định đáng chú ý tại Thông tư 155/2019/TT-BQP do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần.

huong dan chuong trinh co phan hoa DN nha nuoc, thong tu 155/2019/TT-BQP

Hình minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, Điều 6 Thông tư 155/2019/TT-BQP quy định quy trình chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần (cổ phần hóa doanh nghiệp) được thực hiện theo quy định tại Điều 47 Nghị định 126/2017/NĐ-CP, chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 155.

Ngoài ra, quy trình xử lý đất quốc phòng tại các doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện theo quy định tại Điều 13 và Điều 30 Nghị định 126/2017/NĐ-CP, chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cổ phần hóa phải thực hiện công khai, minh bạch thông tin theo quy định tại Điều 11 Nghị định 126/2017/NĐ-CP, đồng thời đăng trên Cổng thông tin điện tử Ngành kinh tế quân đội (www.ckt.gov.vn); báo cáo Ban Chỉ đạo cổ phần hóa để theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo.

Xem thêm các quy định có liên quan tại Thông tư 155/2019/TT-BQP có hiệu lực từ 01/12/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

102

Văn bản liên quan