Ban hành lộ trình thực hiện công tác quản lý chất lượng ở bệnh viện

Vừa qua, Thông tư 19/2013/TT-BYT đã được Bộ Y tế ban hành hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

Theo đó, Điều 20 Thông tư 19/2013/TT-BYT quy định công tác quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện được thực hiện theo lộ trình 03 giai đoạn sau đây:

Lo trinh thuc hien cong tac quan ly chat luong benh vien, Thong tu 19/2013/TT-BYT

Hình minh họa (nguồn internet)

 1. Giai đoạn I: 2013-2015

 • Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý chất lượng tại các Sở Y tế, Y tế ngành và các bệnh viện;

 • Mỗi bệnh viện tổ chức hoặc cử nhân viên tham dự các khóa đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng do các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện;

 • Bệnh viện áp dụng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận để tự đánh giá và cải tiến chất lượng;

 • Khuyến khích các bệnh viện áp dụng thí điểm các mô hình, phương pháp chất lượng và các bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng.

 1. Giai đoạn II: 2016 - 2018

 • Bệnh viện đánh giá hiệu quả việc áp dụng các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số, mô hình, phương pháp chất lượng;

 • Đào tạo cán bộ chuyên trách quản lý chất lượng bệnh viện;

 • Tự nguyện đăng ký với tổ chức chứng nhận chất lượng để đánh giá chất lượng bệnh viện;

 • Các cơ quan quản lý tiến hành đánh giá, thẩm định và công nhận chất lượng bệnh viện.

 1. Giai đoạn III: Sau năm 2018: Bệnh viện tiếp tục áp dụng các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số, mô hình, phương pháp chất lượng và đăng ký chứng nhận chất lượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các tổ chức chứng nhận chất lượng độc lập.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 19/2013/TT-BYT có hiệu lực từ 15/9/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

129

Văn bản liên quan