Ban hành mức phí mới khi giao dịch thanh toán từng lần tại NHNN

Thông tư 33/2018/TT-NHNN đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2013/TT-NHNN ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo quy định mới, phí giao dịch thanh toán từng lần qua tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHNN đã được quy định cụ thể, chi tiết hơn:

STT

Loại phí

Đơn vị thu phí

Đối tượng trả phí

Mức phí

1.

Phí giao dịch thanh toán từng lần qua tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước

1.1

Thanh toán bằng VND

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ đơn vị chuyển (trả) tiền

Đơn vị chuyển (trả) tiền

0,02% số tiền thanh toán (Tối thiểu 10.000 đồng/ món; Tối đa 100.000 đồng/ món)

1.2

Thanh toán bằng Đô la Mỹ (USD)

0,02% sô tiên thanh toán (tối thiểu 0,2 usd/món, tối đa 5 usd/món)

1.3

Thanh toán bằng Đồng tiền chung Châu Âu (EUR)

0,02% số tiền thanh toán (tối thiểu 0,2 eur/món, tối đa 5 eur/món)

Xem thêm tại Thông tư 33/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

199

Văn bản liên quan