Ban hành ngành, nghề của công dân nữ phù hợp yêu cầu QĐND

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai.

Theo đó, tùy vào trình độ chuyên môn thì sẽ quy định ngành nghề tương ứng để phù hợp yêu cầu Quân đội nhân dân. Đơn cử trình độ thạc sĩ, tiến sĩ gồm các ngành nghề sau đây:

  • Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Nga; Ngôn ngữ Pháp; Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ Nhật;

  • Báo chí và Truyền thông: Báo chí học; Truyền thông đại chúng;

  • Văn thư - lưu trữ: Lưu trữ học; Bảo tàng học;

  • Tài chính;

  • Kế toán;

  • Luật: Luật dân sự và tố tụng dân sự; Luật hình sự và tố tụng hình sự; Luật kinh tế; Luật quốc tế;

  • Máy tính và công nghệ thông tin: Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin;

  • Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật ra đa - dẫn đường; Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật mật mã;

  • Y, Dược: Vi sinh học; Ký sinh trùng y học; Dịch tễ học; Dược lý và chất độc; Gây mê hồi sức...

Xem chi tiết tại Nghị định 14/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/5/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

199

Văn bản liên quan