Ban hành quy định mới khi sử dụng xe quân sự

Thông tư 172/2018/TT-BQP đã được Bộ Quốc phòng ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 102/2016/TT-BQP quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng.

Theo đó, việc sử dụng xe quân sự được Thông tư 172 sửa đổi, bổ sung như sau:

  • Chỉ huy các cấp chịu trách nhiệm về việc sử dụng xe quân sự trong cơ quan, đơn vị mình quản lý: Sử dụng đúng nhóm xe, đúng mục đích, nhiệm vụ và tiêu chuẩn, định mức.

  • Người điều khiển xe quân sự, phải có giấy phép lái xe quân sự; khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và quy định của Bộ Quốc phòng.

  • Khi lưu hành xe quá tải trọng, khổ giới hạn, xe bánh xích, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ trong điều kiện bình thường phải thực hiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

  • Xe ô tô tải, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc đăng ký biển số quân sự của các cơ quan, đơn vị Quân đội làm kinh tế phải niêm yết thông tin về tải trọng.

  • Xe quân sự chở hàng trái phép bị tạm giữ hàng hóa, phương tiện chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem các quy định khác tại Thông tư 172/2018/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 10/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

344

Văn bản liên quan