Ban hành tiêu chí thành lập Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ

Chính phủ mới đây đã ký ban hành Nghị định 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng.

Theo đó, Kiểm lâm rừng đặc dụng, Kiểm lâm rừng phòng hộ là tổ chức hành chính thuộc Kiểm lâm trung ương đối hoặc Kiểm lâm cấp tỉnh tùy thuộc vào cơ quan quản lý. Cụ thể, việc thành lập Kiểm lâm rừng đặc dụng, Kiểm lâm rừng phòng hộ dựa trên các tiêu chí sau đây:

  • Kiểm lâm rừng đặc dụng được thành lập ở Vườn Quốc gia; khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh có diện tích từ 15.000 héc-ta trở lên;

  • Kiểm lâm rừng phòng hộ được thành lập ở khu rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển có diện tích từ 20.000 héc-ta trở lên.

Cũng theo Nghị định 01, BNNPTNT quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc trung ương quản lý; UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý.

Xem chi tiết tại Nghị định 01/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

406

Văn bản liên quan