Ban hành tiêu chí về số câu lạc bộ thể thao quần chúng

Nhằm tổng kết phong trào thể dục thể thao trong toàn dân, mới đây Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng.

Theo đó, số câu lạc bộ thể thao là một trong những tiêu chí để đánh giá phong trào thể dục, thể thao, cụ thể:

  • Câu lạc hộ thể thao bao gồm:
    • Câu lạc bộ thể thao cơ sở được thành lập và công nhận theo quy định của pháp luật, có chức năng tuyên truyền, vận động những người có cùng sở thích để tổ chức, phổ biến, hướng dẫn hoạt động thể dục, thể thao quần chúng nhằm thoả mãn nhu cầu rèn luyện thân thể, vui chơi giải trí, nâng cao sức khoẻ, cải thiện đời sống văn hoá, tinh thần và nâng cao thành tích thể thao cho người tập;
    • Cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao.
  • Tiêu chí số câu lạc bộ thể thao được xác định bằng tổng số câu lạc bộ thể thao cơ sở và cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn.

Xem thêm tại Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 05/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

163

Văn bản liên quan