Bảng chỉ tiêu chất lượng chính phân bón sinh học cải tạo đất bón rễ

Đây là nội dung mới được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư 09/2019/TT-BNNPTNT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón.

Theo đó, chỉ tiêu chất lượng chính và mức sai lệch so với mức đăng ký được chấp nhận về chỉ tiêu chất lượng chính đối với phân bón sinh học cải tạo đất được Thông tư 09/2019/TT-BNNPTNT quy định tại bảng sau:

chi tieu chuat luong chinh doi voi phan bon sinh hoc cai tao dat bon re, thong tu 09/2019/TT-BNNPTNT

Hình minh họa (nguồn internet)

STT

Loại phân bón

Chỉ tiêu chất lượng chính

Mức sai lệch so với mức đăng ký được chấp nhận về chỉ tiêu chất lượng chính(1)

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Mức quy định

1

Phân bón sinh học cải tạo đất

Một hoặc nhiều chỉ tiêu

Hàm lượng chất sinh học(2) (có tác dụng cải thiện tính chất đất)

%

- -

≥ 90%

Mật độ vi sinh vật có ích(3) (có tác dụng cải thiện tính chất đất)

CFU/g hoặc

- -

≥ 10%

CFU/ml

 

 

Mật độ nấm rễ cộng sinh(4) (có tác dụng cải thiện tính chất đất)

IP/g

- -

≥ 20%

Chú thích:

  • (1) Mức sai lệch so với mức đăng ký về chỉ tiêu chất lượng chính (%) = (Giá trị theo kết quả thử nghiệm tính theo đơn vị tính của mức đăng ký/Mức đăng ký) x 100;

  • (2) Chất sinh học khác: tên chất sinh học do tổ chức, cá nhân có phân bón đăng ký và được công nhận trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam đối với từng phân bón cụ thể;

  • (3) Vi sinh vật có ích bao gồm vi sinh vật phân giải xenlulo (VSV phân giải hợp chất hữu cơ), vi sinh vật cố định nitơ (VSV cố định đạm), vi sinh vật phân giải phốtpho (VSV phân giải hợp chất photpho khó tan), VSV phân giải kali và các vi sinh vật có ích khác được công nhận đối với từng phân bón cụ thể trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam;

  • (4) Nấm rễ cộng sinh bao gồm nấm rễ nội cộng sinh (Mycorrhiza), nấm rễ ngoại cộng sinh;

  • (- -) Hàm lượng do tổ chức, cá nhân có phân bón đăng ký và được công nhận trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam đối với từng phân bón cụ thể.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 09/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

149

Văn bản liên quan