Bảng lương hưu hàng tháng của người lao động áp dụng từ năm 2018

Bảng lương hưu hàng tháng của người lao động áp dụng từ năm 2018
Duy Thịnh

Luật BHXH 2014 quy định thay đổi cách tính lương hưu từ năm 2018, cho nên mức lương hưu hàng tháng cũng sẽ có sự thay đổi. Vì vậy, để giúp Quý thành viên biết chính xác mức lương hưu hàng tháng của mình là bao nhiêu? Thư Ký Luật xin giới thiệu Bảng lương hưu của người lao động áp dụng từ năm 2018.

 

Quý thành viên có thể tải về để sử dụng Bảng lương hưu hàng tháng tại đây:

 BẢNG LƯƠNG HƯU HÀNG THÁNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

Một số lưu ý khi xem Bảng:

- Tùy vào từng giai đoạn nghỉ hưu, mức lương hưu hàng tháng của người lao động sẽ là khác nhau, cho nên bảng lương hưu sẽ cập nhật mức lương hưu theo các giai đoạn sau đây:

  • Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 – ngày 31/12/2018;

  • Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2019 – ngày 31/12/2019;

  • Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2020 – ngày 13/12/2020;

  • Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021 – ngày 31/12/2021;

  • Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2022 trở về sau.

Ảnh chụp một phần của file "Bảng lương hưu hàng tháng của người lao động áp dụng từ năm 2018"

 

- Mức lương hưu hàng tháng = (Tỷ lệ hưởng lương hưu) x (Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH)

Về mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính theo quy định tại Điều 62 Luật BHXH 2014.

Về tỷ lệ lương hưu, mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Gởi câu hỏi

6,538

Văn bản liên quan