BCA phải lấy ý kiến BNG, BQP khi ban hành mẫu giấy tờ xuất, nhập cảnh

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 64/2015/NĐ-CP quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

phoi hop ban hanh giay to xuat nhap canh, Nghi dinh 64/2015/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo như quy định tại Nghị định 64/2015/NĐ-CP thì Bộ Công an có trách nhiệm lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng trước khi ban hành mẫu giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, mẫu dấu kiểm chứng nhập cảnh, xuất cảnh, chứng nhận tạm trú. Đồng thời có trách nhiệm in và cung cấp cho Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng các loại ấn phẩm trắng phục vụ việc cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Nghị định cũng quy định, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm:

- Sử dụng ấn phẩm trắng do Bộ Công an cung cấp để cấp cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam; hàng năm dự trù số lượng ấn phẩm trắng đề nghị Bộ Công an cung cấp và thanh toán chi phí in ấn theo quy định;

- Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài sử dụng mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Công an ban hành.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 64/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/10/2015.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

42

Văn bản liên quan