Bệnh nhân được quyền từ chối chữa bệnh

Theo quy định tại Điều 12 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009, người bệnh có quyền từ chối chữa bệnh và ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

Theo quy định tại Luật trên, người bệnh được từ chối xét nghiệm, sử dụng thuốc, áp dụng thủ thuật hoặc phương pháp điều trị và được ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi chưa kết thúc điều trị.

Để từ chối chữa bệnh hoặc ra khỏi cơ sở khám chữa bệnh khi chưa kết thúc điều trị thì người bệnh phải cam kết tự chịu trách nhiệm bằng văn bản về việc từ chối hoặc ra khỏi của mình.

Tuy nhiên, trong những trường hợp bắt buộc chữa bệnh dưới đây, người bệnh không có quyền được từ chối chữa bệnh và rời khỏi cơ sở khám chữa bệnh:

  • Mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
  • Bệnh tâm thần ở trạng thái kích động, trầm cảm có ý tưởng, hành vi tự sát hoặc gây nguy hiểm cho người khác theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 có hiệu lực từ ngày 01/01/2011.

Gởi câu hỏi

922

Văn bản liên quan