Biện pháp bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế thuế từ 21/02/2014

Ngày 31/12/2013, Thông tư 215/2013/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn Chương II Nghị định 129/2013/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Theo quy định tại Thông tư 215/2013/TT-BTC, để bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế có thể áp dụng các biện pháp sau đây:

bien phap dam bao thi hanh quyet dinh cuong che thue, Thong tu 215/2013/TT-BTC

Nguồn: Internet

  • Trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế có hành vi bỏ trốn, tẩu tán tài sản thì người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp cưỡng chế phù hợp để đảm bảo thu hồi nợ thuế kịp thời cho ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 17 Mục 2 Thông tư 215.

  • Trường hợp có đầy đủ căn cứ xác định việc áp dụng biện pháp cưỡng chế đang thực hiện không thu được tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt thì người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế có quyền chấm dứt quyết định cưỡng chế đang thực hiện và ban hành quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế tiếp theo.

  • Trường hợp tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế có hành vi chống đối không thực hiện quyết định cưỡng chế sau khi đã vận động, giải thích, thuyết phục nhưng không có hiệu quả thì người ban hành quyết định cưỡng chế có quyền huy động lực lượng, phương tiện để bảo đảm thi hành cưỡng chế.

  • Trường hợp quyết định cưỡng chế đã được giao cho cá nhân bị cưỡng chế theo quy định mà cá nhân bị cưỡng chế chưa thực hiện hoặc trốn tránh thực hiện thì bị đưa vào diện chưa được xuất cảnh.

Như vậy, tùy theo từng trường hợp để áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế hành chính thuế phù hợp nhất.

Xem chi tiết tại Thông tư 215/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 21/02/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

55

Văn bản liên quan