Biểu mẫu, công văn dùng giải quyết với cơ quan thuế về hóa đơn bán hàng

Thư Ký Luật chia sẻ đến mọi người toàn bộ biểu mẫu, công văn dùng để giải quyết với cơ quan thuế khi có vấn đề liên quan đến hóa đơn bán hàng.

 Toàn bộ biểu mẫu, công văn dùng giải quyết với cơ quan thuế về hóa đơn

Danh sách các biểu mẫu, công văn gồm có:

- Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng.

- Mẫu hóa đơn bán hàng.

- Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn.

- Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ.

- Mẫu thông báo phát hành hóa đơn.

- Mẫu thông báo phát hành hóa đơn (dành cho cục Thuế).

- Báo cáo về việc nhận in, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn.

- Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

- Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn cơ quan thuế quản lý.

- Thông báo kết quả hủy hóa đơn.

- Bảng kê quyết toán hóa đơn.

- Mẫu thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn.

- Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in; Thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in/đặt in.

Duy  Thịnh

Gởi câu hỏi

1,084

Văn bản liên quan