Biểu phí dịch vụ thanh toán qua ngân hàng nhà nước VN mới nhất

Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 26/2013/TT-NHNN quy định Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 26/2013/TT-NHNN là Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gồm: Phí tham gia các Hệ thống thanh toán; Phí thường niên; Phí dịch vụ thanh toán trong nước; Phí dịch vụ thanh toán quốc tế. Đơn cử:

Bieu phu dich vu thanh toan qua NHNN, Thong tu 26/2013/TT-NHNN

Nguồn: Internet

Phí tham gia các Hệ thống thanh toán: Thu 1 lần đối với mỗi thành viên, đơn vị thành viên khi tham gia hệ thống thanh toán.

Stt

Loại phí

Đơn vị thu phí

Đối tượng trả phí

Mức phí

1.

Phí tham gia Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (viết tắt TTĐTLNH)

 

 

 

1.1

Phí tham gia đối với thành viên

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

Thành viên Hệ thống TTĐTLNH

4.000.000 đồng/ thành viên

1.2

Phí tham gia đối với đơn vị thành viên

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thành viên hoặc Đơn vị thành viên Hệ thống TTĐTLNH

0 đồng/ đơn vị thành viên

2.

Phí tham gia Hệ thống thanh toán bù trừ trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức thanh toán bù trừ trên địa bàn

Thành viên tham gia thanh toán bù trừ trên địa bàn.

0 đồng/ngân hàng thành viên

Ghi chú:

  • Thành viên Hệ thống TTĐTLNH là tổ chức được Ban điều hành Hệ thống TTĐTLNH cho phép kết nối trực tiếp tham gia Hệ thống TTĐTLNH;

  • Đơn vị thành viên Hệ thống TTĐTLNH là tổ chức trực thuộc thành viên Hệ thống TTĐTLNH được Ban điều hành Hệ thống TTĐTLNH cho phép kết nối trực tiếp tham gia Hệ thống TTĐTLNH;

  • Thành viên tham gia thanh toán bù trừ trên địa bàn là tổ chức được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép tham gia Hệ thống thanh toán bù trừ trên địa bàn.

Xem thêm các loại phí khác tại Thông tư 26/2013/TT-NHNN có hiệu lực từ 01/4/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

101

Văn bản liên quan