Bộ đội Biên phòng có thẩm quyền xử phạt VPHC về kinh doanh xăng dầu

Từ ngày 11/10/2020, Nghị định 99/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu sẽ có hiệu lực.

Bộ đội Biên phòng có thẩm quyền xử phạt VPHC về kinh doanh xăng dầu, Nghị định 99/2020/NĐ-CP

Bộ đội Biên phòng có thẩm quyền xử phạt VPHC về kinh doanh xăng dầu - Ảnh minh họa

Theo đó, tại Điều 58 Nghị định 99/2020/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu như sau:

1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 500.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 1.000.000 đồng đối với tổ chức.

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền phạt tiền đến 2.500.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức.

3. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền:

  • Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định 99/2020/NĐ-CP; phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm khác quy định tại Nghị định 99/2020/NĐ-CP;

  • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 58 Nghị định 99/2020/NĐ-CP;

  • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a và e khoản 3 Điều 4 của Nghị định 99/2020/NĐ-CP.

4. Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có quyền:

  • Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định 99/2020/NĐ-CP; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm khác quy định tại Nghị định 99/2020/NĐ-CP;

  • Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh khí có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

  • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

  • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, d và e khoản 3 Điều 4 của Nghị định 99/2020/NĐ-CP.

Chi tiết xem thêm tại Nghị định 99/2020/NĐ-CP, ban hành ngày 26/8/2020.              

Lê Vy

Gởi câu hỏi

121

Văn bản liên quan