Bộ đội Biên phòng được phép nổ súng trong trường hợp nào?

Mới đây, Quốc hội vừa thông qua Luật biên phòng Việt Nam 2020 thay thế Pháp lệnh Bộ đội biên phòng năm 1997.

Bộ đội biên phòng, nổ súng, Luật biên phòng Việt Nam 2020

Bộ đội Biên phòng được phép nổ súng trong trường hợp nào? (Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ đội Biên phòng được phép sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong các trường hợp liệt kê tại Điều 17 Luật biên phòng Việt Nam 2020:

1. Khi thi hành nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng được sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

2. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng được nổ súng quân dụng vào tàu thuyền trên biển, sông biên giới, trừ tàu thuyền của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế, tàu thuyền có chở người hoặc có con tin, để dừng tàu thuyền, thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Đối tượng điều khiển tàu thuyền đó tấn công hoặc đe dọa trực tiếp đến tính mạng người thi hành công vụ;

  • Khi biết rõ tàu thuyền chở đối tượng phạm tội, vũ khí, vật liệu nổ trái phép, tài liệu phản động, bí mật nhà nước, ma túy, bảo vật quốc gia cố tình chạy trốn;

  • Khi tàu thuyền có đối tượng đã thực hiện hành vi cướp biển, cướp có vũ trang theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên, quy định của pháp luật về hình sự cố tình chạy trốn.

Lưu ý: Trường hợp nổ súng theo quy định tại khoản 2 Điều này, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng phải cảnh báo bằng hành động, mệnh lệnh, lời nói hoặc bắn chỉ thiên trước khi nổ súng vào tàu thuyền; phải tuân theo mệnh lệnh của người có thẩm quyền khi thực hiện nhiệm vụ có tổ chức.

Như vậy, Bộ đội Biên phòng được phép nổ súng trong 02 trường hợp: Một là khi thực hành nhiệm vụ trên đất liền (phải tuân theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ) và hai là khi thực hiện nhiệm vụ trên biển (phải tuân theo các điều kiện tại khoản 2, khoản 3 Điều 17 Luật biên phòng Việt Nam 2020).

Xem chi tiết tại: Luật biên phòng Việt Nam 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Phương Thanh

Gởi câu hỏi

163

Văn bản liên quan