Bổ sung 02 biểu mẫu sử dụng trong cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân

Đó là quy định mới được bổ sung tại Thông tư 41/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BCA, biểu mẫu được sử dụng trong cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được bổ sung thêm 02 biểu mẫu sau đây:

bo sung 02 bieu mau trong cap quan ly the CCCD, Thong tu 41/2019/TT-BCA

Hình minh họa (nguồn internet)

Thứ nhất: Biên bản giao nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (mẫu CC12);

Mẫu CC12 do Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức in, quản lý và phát hành cho Công an các đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý và được dùng cho đơn vị làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân bàn giao hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho đơn vị quản lý hồ sơ tàng thư Căn cước công dân thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ hai: Giấy đề nghị xác nhận số Chứng minh nhân dân (mẫu CC13)

Mẫu CC13 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội in, quản lý và phát hành sử dụng tại Trung tâm Căn cước công dân quốc gia. Ngoài ra, mẫu CC13 do Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức in, quản lý và phát hành cho Công an các đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý.

Mẫu CC13 được dùng trong trường hợp công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân nhưng chưa được cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân hoặc bị mất Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân.

Như vậy, 02 biểu mẫu bổ sung sử dụng trong cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nêu trên sẽ được áp dụng từ 18/11/2019 .

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 41/2019/TT-BCA có hiệu lực từ 18/11/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

307

Văn bản liên quan