Bổ sung các hình thức xử phạt hành chính về lĩnh vực cạnh tranh

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập trong Nghị định 75/2019/NĐ-CP do Chính phủ ký ban hành quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh từ năm 2019.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 75/2019/NĐ-CP, đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

 • Cảnh cáo;

 • Phạt tiền.

xu phat hanh chinh ve canh tranh, nghi dinh 75/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Đối với các hình thức xử phạt bổ sung, so với quy định cũ tại Nghị định 71/2014/NĐ-CP thì Nghị định 75 đã bổ sung thêm một số hình thức xử phạt nhằm tăng tính răn đe, cụ thể hình thức xử phạt bổ sung mới bao gồm:

 • Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động từ 06 tháng đến 12 tháng;

 • Tịch thu tang vật vi phạm, phương tiện được sử dụng để vi phạm;

 • Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm;

 • Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương.

Bên cạnh đó, Nghị định 75/2019/NĐ-CP cũng đã sửa đổi về các biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm hành chính về cạnh tranh, cụ thể:

 • Buộc cải chính công khai;

 • Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm;

 • Buộc cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền;

 • Buộc loại bỏ những điều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao dịch kinh doanh;

 • Buộc chia, tách, bán lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp, tài sản của doanh nghiệp hình thành sau tập trung kinh tế;

 • Buộc chịu sự kiểm soát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ hoặc các điều kiện giao dịch khác trong hợp đồng của doanh nghiệp nhận sáp nhập, doanh nghiệp mua lại, doanh nghiệp mới hình thành sau tập trung kinh tế;

 • Buộc cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu;

 • Buộc khôi phục các điều kiện phát triển kỹ thuật, công nghệ mà doanh nghiệp đã cản trở;

 • Buộc loại bỏ các điều kiện bất lợi đã áp đặt cho khách hàng;

 • Buộc khôi phục lại các điều khoản hợp đồng, hợp đồng đã thay đổi hoặc hủy bỏ mà không có lý do chính đáng;

 • Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Với quy định trên, sẽ giúp cho việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh được thực hiện có hiệu quả, khắc phục được những thiếu sót trong quy định cũ, hướng đến môi trường cạnh tranh lành mạnh trong tương lai.

Xem chi tiết tại Nghị định 75/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2019.

Nguyễn Đạt

Gởi câu hỏi

362

Văn bản liên quan