Bổ sung đối tượng áp dụng quy định về quản lý phí kiểm tra chứng thư số

Ngày 09/02/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 17/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 305/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

Theo đó, Thông tư 17 đã sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng áp dụng các quy định tại Thồn tư 305, cụ thể quy định mới như sau:

  • Thông tư 305 áp dụng với các tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thu, nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

  • Không áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số ký hợp đồng với thuê bao trước ngày 01/01/2017. Trường hợp gia hạn hợp đồng hoặc ký mới phải nộp phí.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 17/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 26/3/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

119

Văn bản liên quan