Bổ sung đối tượng được hỗ trợ mua sắm thiết bị đào tạo lưu động

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 08/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 43/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020.

Theo đó, Thông tư 08/2019/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung đối tượng được hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị đào tạo, phương tiện vận chuyển đào tạo lưu động, cụ thể:

  • Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên; Trung tâm dạy nghề, dịch vụ việc làm của các tổ chức chính trị xã hội.
  • Cơ sở trợ giúp xã hội có hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề cho người khuyết tật.

Ngoài ra, các đối tượng sau đây cũng sẽ nhận được hỗ trợ từ nhà nước:

  • Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện hoặc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập cấp huyện đã được tổ chức lại theo Thông tư liên tịch 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV;
  • Các trường trung cấp thủ công mỹ nghệ, trường trung cấp công lập ở huyện chưa có trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập;

Thông tư 08/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 18/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

110

Văn bản liên quan